Veelgestelde vragen - Algemeen

Wat maakt Der Claim anders dan andere initiatieven?

Dieselgate is een wereldwijd schandaal, dat miljoenen automobilisten gedupeerd heeft. In veel landen strijden organisaties voor de belangen van automobilisten. Stichting Car Claim moedigt dit ten zeerste aan en werkt in sommige landen ook samen met meerdere van deze initiatieven (onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). In Nederland is Stichting Car Claim de eerste organisatie die voor gedupeerde automobilisten een collectieve actieprocedure tegen een autofabrikant is gestart en een positief eindvonnis heeft verkregen. Daarmee vervullen we een voortrekkersrol in de strijd tegen het sjoemelgedrag van autofabrikanten.

Erkende belangenvertegenwoordiger

Omdat het belangrijk is dat uw belangen goed zijn gewaarborgd, heeft de Rechtbank onderzocht of de Stichting voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die in Nederland zijn afgesproken. Daarbij heeft de rechter onder meer gekeken naar de deskundigheid van ons bestuur, de professionaliteit van onze adviseurs, de communicatie met onze leden, en naar de hoogte van de financiële vergoeding die we (in geval van succes) van onze deelnemers vragen.

De Rechtbank heeft op 20 november 2019 geoordeeld dat Stichting Car Claim aan al deze hoge eisen voldoet. Op dit moment is de Stichting het enige initiatief in Nederland dat door de rechtbank is erkend om de belangen van gedupeerde automobilisten te behartigen. Maar: er zijn nog meer belangrijke punten die Stichting Car Claim onderscheiden van alle andere initiatieven. Wij hebben de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet.

Positief eindvonnis

Op 14 juli 2021 heeft de Rechtbank in de procedure van de Stichting tegen (onder andere) Volkswagen c.s. en de dealers een positief eindvonnis gewezen. Het positieve eindvonnis vormt een belangrijke stap richting de compensatie van uw geleden schade. De Stichting is tot nu toe de enige belangenorganisatie die dit heeft weten te bereiken.

Laagste kostenvergoeding

Transparantie staat bij Stichting Car Claim hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat u als deelnemer op voorhand weet waar u aan toe bent. Wordt er een schikking getroffen? Of kent de rechter (eventueel in individuele opvolgende procedures) een schadevergoeding toe? Dan vraagt onze stichting als vergoeding niet meer dan 25 procent hiervan (exclusief btw). In deze vergoeding zijn alle kosten verrekend. Dus ook de kosten van betrokken advocaten en de procesfinancier.

U weet dus precies waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf. De Stichting heeft vernomen dat gedupeerde automobilisten bij andere claiminitiatieven in het binnen- en buitenland hoge vergoedingen moeten afstaan, soms tot wel 35 procent. Voor u als gedupeerde automobilist valt het bedrag dat u mogelijk ontvangt dus een stuk lager uit dan bij ons initiatief. Het initiatief van Stichting Car Claim is dus ook in financieel opzicht het beste alternatief.


Samenwerking met andere belangenorganisaties

Stichting Car Claim werkt samen met vergelijkbare initiatieven in het binnen- en buitenland. Op die manier zijn we op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en beschikken we over belangrijke informatie om de procedure tot een goed einde te brengen. Heeft u uw auto gekocht buiten Nederland? Dan verwijzen wij u door naar een van onze Europese partners, zodat zij uw belangen kunnen vertegenwoordigen.

Trackrecord aan bewezen inspanning

Niet alleen in Nederland vervullen we een voortrekkersrol. Regelmatig worden we uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten met alle belangrijke consumenten-, milieu-, en maatschappelijke gezondheidsorganisaties; om onze kennis te delen en om de handen waar het kan ineen te slaan. Ook spreken we geregeld met politici in Nederland en met leden van het Europees Parlement in Brussel over een totaaloplossing voor het aanhoudende dieselprobleem. Daarbij vertegenwoordigen we de collectieve stem van alle gedupeerde Europese automobilisten.

Heeft het verkopen van het voertuig gevolgen voor mijn claim?

Ook als u de auto heeft verkocht of verkoopt kunt u zich bij ons aanmelden en aanspraak (blijven) maken op compensatie van uw geleden nadeel. Uw recht op compensatie vervalt dus niet.

 

Heeft het verkopen van het voertuig gevolgen voor de hoogte van mijn schadevergoeding?

Als koper van een sjoemeldiesel bent u misleid. Uw auto voldoet niet aan de wet en bevat daarom niet de eigenschappen die u mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor heeft u als koper van de auto te veel betaald voor de auto toen u die kocht. Dat is uw schade. Ook indien u de auto inmiddels heeft verkocht kunt u zich aanmelden bij de Stichting om deze schade gecompenseerd te krijgen. Over de precieze hoogte van uw schadevergoeding kunnen wij u op dit moment helaas nog niets zeggen. In onze eerdere procedure tegen Volkswagen stelde de rechtbank de vergoeding vast op €3000 voor nieuw aangeschafte auto’s. Voor tweedehandsauto’s was dat €1500.

 

Wat is het doel van de Stichting?

Het ultieme doel van de Stichting is om, in goed overleg, een redelijke en eerlijke oplossing te vinden voor alle Europese gedupeerde automobilisten die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij de desbetreffende partijen hun verantwoordelijkheid nemen. En waarbij de gedupeerde automobilisten zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s.

Jullie zeggen dat ik niet mee mag doen. Ik weet zeker dat mijn auto onder de claim valt. Hoe zit dit?

De kentekencheck of vincheck werkt in sommige gevallen niet optimaal voor bedrijfsauto’s en geïmporteerde auto’s. Wij zijn momenteel druk bezig om de kentekencheck en vincheck te verbeteren. In de tussentijd kunnen wij u waarschijnlijk aanmelden op basis van uw chassisnummer. Stuurt u daarom altijd voor de zekerheid nog een e-mail via info@derclaim.nl met de volgende gegevens:

Voertuigmodel (bijv. ML 350 BlueTEC, GLE 250 d, Vito, etc.) (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
Bouwjaar
VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
Motortype (bijv. OM 642, OM651, etc.) (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
Emailadres
Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

 

Welke belangen worden door de Stichting vertegenwoordigd?

Op grond van haar statuten komt de Stichting op voor de belangen van alle Europese automobilisten die een getroffen voertuig hebben gekocht of geleaset. De statuten kunt u raadplegen onder ‘Compliance’ op de homepage.

In Nederland procedeert de Stichting voor Nederlandse automobilisten (hieronder vallen ook gedupeerden die in Nederland woonden toen zij in Nederland een auto hebben gekocht, maar later zijn geëmigreerd). Automobilisten die niet in Nederland woonachtig zijn verwijst zij door naar belangenorganisaties in andere landen met wie de Stichting samenwerkt.

Komt de Stichting ook op voor de belangen van andere betrokken partijen (stakeholders)?

De Stichting komt primair op voor de belangen van gedupeerde automobilisten. Om de belangen van de gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk te beschermen, houden we ook de belangen van bijvoorbeeld milieu- en gezondheidsorganisaties in het oog. De maatschappelijke impact van het dieselschandaal mag niet onopgemerkt blijven in een totaaloplossing. Als Stichting zijn we daartoe in gesprek met overige belangenorganisaties en wisselen we onderling informatie uit.

Hoe ziet de interne structuur van de Stichting eruit?

Onder het kopje ‘Over ons’ vindt u meer informatie over de interne structuur van de Stichting.

Wat heeft de Stichting tot nu toe gedaan voor haar achterban?

Na het uitkomen van Dieselgate hebben we eerst uitvoerig onderzoek gedaan naar het schandaal. Het is immers zaak om de feiten en gevolgen goed in kaart te hebben. Sinds het bekend worden van het schandaal in 2015, hebben we meerdere brieven verstuurd aan Volkswagen c.s. en de overige betrokken partijen. In deze brieven hebben we de betrokken partijen aansprakelijk gesteld voor de door de automobilisten geleden schade en hen uitgenodigd om met ons in overleg te treden. Het doel: komen tot een eerlijke en redelijke regeling voor alle gedupeerde automobilisten. Daarnaast zijn we, namens alle Nederlandse gedupeerde automobilisten, op 2 mei 2018 een procedure begonnen tegen Volkswagen c.s. en de andere betrokken partijen.

Op 14 juli 2021 heeft de rechter in die procedure een positief eindvonnis gewezen. Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit vonnis in beroep gegaan. De Stichting vertrouwt erop dat ook het Gerechtshof tot het oordeel zal komen dat Volkswagen c.s. en de dealers aansprakelijk zijn jegens gedupeerde automobilisten voor door hen geleden schade. Wij zullen de uitkomst van de procedure gebruiken om Volkswagen opnieuw uit te nodigen om in gesprek te gaan over een collectieve regeling waarmee uw nadeel kan worden gecompenseerd. Mocht dit uiteindelijk niet lukken, dan zullen wij op uw instructie juridische vervolgstappen zetten om uw nadeel gecompenseerd te krijgen.

Nadat bekend werd dat ook andere autofabrikanten mogelijk betrokken zijn bij het verboden gebruik van sjoemelsoftware in dieselvoertuigen, hebben we onze statutaire doelstelling uitgebreid. Zo komt de Stichting ook op voor automobilisten die gedupeerd zijn door andere autofabrikanten dan Volkswagen c.s. Zo heeft de Stichting ook contact gezocht met Daimler, Renault, Peugeot, Citroën en Opel in verband met hun rol in het dieselemissieschandaal. De Stichting heeft deze autofabrikanten en hun Nederlandse importeur en dealers uitgenodigd om samen naar een oplossing te zoeken voor het nadeel dat huidige en voormalige eigenaren en gebruikers van betrokken dieselvoertuigen van deze merken van het dieselemissieschandaal ondervinden. Omdat deze autofabrikanten geen gehoor gaven aan deze uitnodiging, is de Stichting jegens hen collectieve acties gestart. Tegen Daimler op 30 december 2020, tegen Renault op 26 november 2021 en tegen Peugeot, Citroën en Opel op 19 januari 2022. De Stichting heeft daarbij ook de Nederlandse importeur en dealers van deze autofabrikanten gedagvaard.

Ons streven is dat geen enkele gedupeerde automobilist zijn rechten verliest en dat iedereen op dezelfde manier wordt gecompenseerd. Niet voor niets spannen we ons in om binnen Europa brede support te creëren voor ons initiatief. In dat kader zijn we diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met consumentenorganisaties en vergelijkbare initiatieven. De Stichting vertegenwoordigt tientallen duizenden automobilisten in Europa, waarvan ruim 10.000 in Nederland. Ook onderhouden we goed contact met de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere belangenorganisaties.

De Stichting is niet het enige initiatief op de markt. Waarom moeten Nederlandse automobilisten zich nu juist aanmelden bij deze Stichting?

Onze stichting is op dit moment het enige initiatief in Nederland dat door de Nederlandse rechter erkend is om de belangen van gedupeerde automobilisten te behartigen. De Stichting heeft daarnaast als enige collectieve belangenorganisatie die betrokken is bij Dieselgate een positief eindvonnis van de rechtbank verkregen.

Bovendien hebben we in Europa de afgelopen jaren een brede supportbase opgebouwd; we staan in nauw contact met consumenten- en andere belangenorganisaties in binnen- en buitenland.

Ons doel is om te komen tot een oplossing waarbij gedupeerde automobilisten schadeloos en risicoloos gebruik kunnen maken van hun auto. Dat doen we bij voorkeur in overleg met de verantwoordelijke partijen, maar met ‘Nee’ nemen we geen genoegen; we stellen alles in het werk om een passende oplossing te verkrijgen voor onze achterban. Daarom is de Stichting voor alle Nederlandse benadeelde automobilisten procedures begonnen voor de Rechtbank Amsterdam; op 2 mei 2018 tegen Volkswagen (deze procedure loopt inmiddels bij het Hof Amsterdam), op 30 december 2020 tegen Daimler, op 26 november 2021 tegen Renault en op 19 januari 2022 tegen Peugeot, Citroën en Opel.

Geeft het onderzoek van de Stichting naar het gedrag van diverse andere betrokken autofabrikanten aanleiding tot soortgelijke actie? Dan stellen we de betrokken automobilisten uit onze statutaire achterban daarvan op de hoogte.

Hoe kunnen benadeelde automobilisten zich aanmelden?

Als gedupeerde automobilist kunt u zich kosteloos en zonder risico aanmelden via de website www.derclaim.nl.

Ook bedrijven kunnen hun voertuig(en)(vloot) via deze website aanmelden. Wij faciliteren u graag om uw aanmelding zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Bedrijven met een groter wagenpark raden wij daarom aan rechtstreeks contact ons op te nemen via info@derclaim.nl.

Voor niets gaat de zon op. Hoe wordt het project van de Stichting gefinancierd en wie wordt er beter van?

De Stichting streeft naar een zo hoog mogelijke compensatie voor u als gedupeerde automobilist. Wordt er een schikking bereikt? Dan proberen we onze kosten eerst te verhalen op de betrokken autofabrikanten en de andere aangesproken partijen. Lukt dat niet? Dan houden we maximaal 25 procent in op de aangeboden vergoeding van de automobilisten. Dit bedrag gebruiken we om de kosten en het risico van de procesfinancier van de Stichting te dekken.

Over de gehanteerde percentages is goed nagedacht. De hoogte is in lijn met een redelijke vergoeding als bedoeld in de Claimcode 2019. Het is bovendien lager dan andere initiatieven in Europa. Kortom: uw belang staat voorop! Hoeveel de kostenvergoeding precies bedraagt? Dat is afhankelijk van de uiteindelijke schikkingsvoorwaarden. Daarin spelen meerdere factoren een rol. Zoals de hoogte van de eventuele vergoeding. En het aantal automobilisten dat meedoet met de eventuele schikking. Het is daarom op dit moment nog te vroeg om hier verdere uitspraken over te kunnen doen.

Welke vergoedingen ontvangen de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht?

De leden van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding voor hun diensten aan de Stichting. Voor vergaderingen van de raad van bestuur of gezamenlijke vergaderingen met de raad van toezicht ontvangen bestuursleden een vergoeding van EUR 1.000 (exclusief btw) per bijgewoonde dag. Voor aanvullende diensten die verband houden met de activiteiten van de Stichting hebben leden van de raad van bestuur recht op een vergoeding van EUR 175, - per uur (exclusief btw). De totale vergoeding die de leden van de raad van bestuur in 2020 tezamen hebben ontvangen bedraagt EUR 29.682,- (inclusief btw). Reiskosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed.

De totale vergoeding die de leden van de raad van toezicht in 2020 tezamen hebben ontvangen bedraagt EUR 10.640 (inclusief btw), bestaande uit een redelijke vergoeding van onkosten en een zogenaamd vacatiegeld voor vergaderingen van de raad van toezicht of gezamenlijke vergaderingen met de raad van bestuur van EUR 1.000 (exclusief btw) per bijgewoonde dag.

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Dat mag zeker. Wij willen graag alles over uw situatie weten. Uw verhaal draagt bij aan de collectieve stem richting de autofabrikanten en de andere aangesproken partijen.

Heeft u naar aanleiding van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact op via e-mailadres info@derclaim.nl.

 

Veelgestelde vragen - Registratieplatform

Ik heb mijn auto verkocht, heeft het zin om deel te nemen?

Zeker. Ook indien u uw auto inmiddels heeft verkocht kunt u bij ons deelnemen. De rechtbank heeft in de Volkswagen-procedure al geoordeeld dat kopers van sjoemeldiesels zijn misleid. Deze auto’s voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die u mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor heeft u als koper van de auto te veel betaald voor de auto toen u die kocht. Dat is uw schade. Ook indien u de auto inmiddels heeft verkocht kunt u de Stichting daarom instructie geven om namens u stappen te ondernemen om deze schade gecompenseerd te krijgen.

Waarom moet ik opnieuw mijn gegevens aanleveren? Jullie hadden deze toch al?

Dat klopt. U heeft al eerder gegevens aangeleverd op het oude platform van Der Claim. Het is voor het opstellen van de participatieovereenkomst, waarmee u de Stichting persoonlijk machtigt, belangrijk dat uw gegevens recent zijn. Daarnaast heeft de Stichting een aantal aanvullende gegevens van u nodig heeft om uw recht op compensatie aan te tonen. Met uw machtiging en nadere informatie kan de Stichting uw belangen vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten de rechtbank.

Wat moet ik doen om mij aan te melden? Wat wordt er van mij verder verwacht?

Heeft u zich in een eerdere fase al bij de Stichting aangemeld? Dan ontvangt u van ons automatisch per email een persoonlijke uitnodiging met alle informatie die u nodig heeft om het registratieproces te voltooien. Heeft u zich nog niet eerder bij de Stichting aangemeld, maar wilt u wel graag dat de Stichting namens u vervolgstappen zet richting compensatie van uw schade? Dan kunt u zich via deze link bij de Stichting registreren.

Op ons platform kunt u zich aanmelden door een participatieovereenkomst te ondertekenen. Daarmee machtigt u de Stichting om namens u verdere stappen te ondernemen om uw nadeel gecompenseerd te krijgen. Daarnaast kunt u verschillende documenten uploaden. Uw informatie kan de Stichting helpen om aan te tonen dat u recht heeft op compensatie.

Hoe ziet het aanmeldproces er globaal uit?

Het aanmeldproces bestaat globaal uit vier stappen:

  1. U verstrekt uw gegevens,
  2. U verstrekt uw voertuiginformatie,
  3. U ondertekent de participatieovereenkomst, waarmee de Stichting voor u kan optreden,
  4. U uploadt de bewijsstukken

Het platform zal u in de eerste stap om uw gegevens vragen. Aan de hand van deze gegevens ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. Na het klikken op de unieke link in de bevestigingsmail kunt u gegevens over uw voertuig invullen. Na deze stap wordt er een persoonlijke participatieovereenkomst voor u opgesteld. Deze participatieovereenkomst kunt u digitaal ondertekenen. Hierna kunt u bewijsstukken uploaden.

Hoe bereikt u het aanmeldportaal?

U bereikt het aanmeldportaal via de kentekencheck of vincheck op de homepage. U kunt de website bezoeken via de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

 

Welke gegevens heeft men nodig van mij?

Welke gegevens precies nodig zijn, wordt hier uitgelegd door onze bestuurder Guido van Woerkom. U kunt de benodigde gegevens digitaal invullen en uploaden via het platform van de Stichting.

Tegen welke voorwaarden kan ik mij aanmelden bij de Stichting? Wat is een participatieovereenkomst?

De precieze voorwaarden voor deelname staan opgenomen in de zogenoemde participatieovereenkomst. Door middel van de participatieovereenkomst geeft u de Stichting een machtiging om namens u verdere actie te ondernemen tegenover de autofabrikanten, hun importeurs en hun dealers om uw schade gecompenseerd te krijgen.

No-cure-no-pay

De Stichting werkt op basis van ‘no cure no pay’. Dat betekent dat als u deelneemt, maar het helaas niet tot een compensatie komt, u ook niets zal zijn verschuldigd.

Alleen als u onherroepelijk voor compensatie van uw schade in aanmerking komt, dan houdt de Stichting 25 procent in op de aangeboden vergoeding van de automobilisten. Dit bedrag gebruiken we om de kosten en het risico van de procesfinancier van de Stichting te dekken.

Daarbij geldt steeds dat wij streven naar een zo hoog mogelijke compensatie voor u als gedupeerde automobilist. Wij zullen daarom eerst proberen om onze kosten volledig te verhalen op de Autofabrikanten en hun dealers.

Ik kan het chassisnummer of andere voertuiginformatie niet meer achterhalen. Wat moet ik doen?

Het is goed denkbaar dat u door het tijdverloop of door andere omstandigheden niet meer beschikt over alle gegevens en documenten om uw vordering te onderbouwen. Uiteraard denken wij daarbij graag met u mee. Bepaalde informatie omtrent de aankoop of het onderhoud van uw voertuig is vaak via uw dealer of garage te verkrijgen. U kunt deze informatie bij uw dealer of garage opvragen door telefonisch contact of contact per email op te nemen.

Daarnaast kunt u diverse (historische) gegevens van uw voertuig eenvoudig opvragen via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Heeft u de auto niet meer? Dan kunt u hier tegen een vergoeding een overzicht van voertuigen op uw naam tot 9 jaar terug downloaden. Staat het voertuig nog wel op uw naam? Dan kunt u via deze link kosteloos een overzicht (zonder BSN) van de voertuigen die nu op uw naam staan opvragen. U heeft dan ook de mogelijkheid om via deze link kosteloos een RDW-Voertuigrapport aan te vragen.

Mocht de door u gezochte informatie onverhoopt toch niet worden gevonden? Laat het ons dan gerust weten via info@derclaim.nl. Dan kijken we samen naar een passende oplossing voor uw situatie.

Ontvang ik een getekend exemplaar van de participatieovereenkomst?

Jazeker. Nadat u de participatieovereenkomst heeft ondertekend zult u een getekend digitaal exemplaar ontvangen per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.

Moet ik ook bewijsstukken uploaden?

Dat klopt. Uw informatie kan de Stichting helpen om aan te tonen dat u recht heeft op compensatie. In de e-mail met de getekende digitale participatieovereenkomst vindt u een unieke link. Deze link brengt u naar uw persoonlijke dashboard. In het dashboard kunt u aanvullende bewijsstukken uploaden.

Wat gebeurt er nadat ik de bewijsstukken heb geüpload?

Nadat u de bewijsstukken heeft geüpload zal de Stichting uw aanmelding beoordelen. Dit doen wij door de aangeleverde gegevens te controleren op juistheid. Indien er fouten of onvolledigheden in uw aanmelding worden aangetroffen, dan krijgt u van de Stichting automatisch een verzoek om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Wat moet ik doen als ik mijn bewijsstukken niet meer heb?

Het is goed denkbaar dat u door het tijdverloop of door andere omstandigheden niet meer beschikt over alle gegevens en documenten om uw vordering te onderbouwen. Uiteraard denken wij daarbij graag met u mee. Bepaalde informatie omtrent de aankoop of het onderhoud van uw voertuig is vaak via uw dealer of garage te verkrijgen. U kunt deze informatie bij uw dealer of garage opvragen door telefonisch contact of contact per email op te nemen.

Daarnaast kunt u diverse (historische) gegevens van uw voertuig eenvoudig opvragen via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Heeft u de auto niet meer? Dan kunt u hier tegen een vergoeding een overzicht van voertuigen op uw naam tot 9 jaar terug downloaden. Staat het voertuig nog wel op uw naam? Dan kunt u via deze link kosteloos een overzicht (zonder BSN) van de voertuigen die nu op uw naam staan opvragen. U heeft dan ook de mogelijkheid om via deze link kosteloos een RDW-Voertuigrapport aan te vragen.

Mocht de door u gezochte informatie onverhoopt toch niet worden gevonden? Laat het ons dan gerust weten via info@derclaim.nl. Dan kijken we samen naar een passende oplossing voor uw situatie.

Hoe kan ik mij afmelden?

U kunt zich te allen tijde schriftelijk afmelden door een email te sturen naar info@derclaim.nl. Heeft u de Stichting door middel van de participatieovereenkomst gemachtigd om vervolgstappen te nemen om uw schade gecompenseerd te krijgen, dan kunt de relatie met de stichting beëindigen in overeenstemming met de deelnemingsvoorwaarden die staan opgenomen in de participatieovereenkomst.