Universe

De procedure tegen Renault c.s.

De collectieve actie tegen Renault c.s. wordt gevoerd onder de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

Exclusieve Belangenbehartiger

De Stichting behartigt de belangen van automobilisten die gedupeerd zijn door het Dieselemissieschandaal vanaf het allereerste begin. Daarbij werken wij nauw samen met belangrijke consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond en andere maatschappelijke en milieuorganisaties in het binnen- en buiten Nederland.

De expertise en ervaring die de Stichting over de jaren heeft opgedaan, maakt de Stichting bij uitstek geschikt voor de rol van Exclusieve Belangenbehartiger. De Stichting heeft de rechtbank daarom gevraagd om haar aan te wijzen als Exclusieve Belangenbehartiger in de procedure tegen Renault c.s.

Op die manier kunnen wij de voortrekkersrol vervullen die u van ons gewend bent!

 

Wat vordert de Stichting?

In de collectieve procedure vordert de Stichting een collectieve schadevergoeding van Renault c.s. en Nederlandse importeur, omdat zij onrechtmatig jegens de gedupeerde automobilisten hebben gehandeld.

Daarnaast vraagt de Stichting de rechtbank om vast te stellen dat de sjoemeldiesels van Renault en Dacia niet de eigenschappen bezitten die automobilisten bij de aanschaf van de auto mochten verwachten (non-conformiteit). Als gevolg van deze non-conformiteit hebben kopers en leaserijders te veel betaald. De Stichting vordert dit teveel betaalde bedrag terug van de betrokken Nederlandse autodealers van Renault c.s.

Rocket flight

De rechtszaak tegen Renault per stap

De rechtszaak tegen Renault c.s. en de overige gedaagden is van start gegaan. Hieronder kunt u meer informatie over de procedure terugvinden.

Eerste fase – Uitspraak

Op 1 februari 2023 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de eerste fase van de procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om de zaak tegen Renault c.s. in behandeling te nemen. De rechtbank heeft daarnaast bepaald dat het oude collectieve actierecht van toepassing is. Zij heeft ook geoordeeld dat Car Claim representatief is.

 

Met deze uitspraak start de tweede fase van de procedure. In deze fase wordt beoordeeld (i) welk recht van toepassing is op de vorderingen tegen Renault en (ii) of Car Claim aan de overige ontvankelijkheidsvereisten voldoet. Op 26 april 2023 dienen de gedaagden een conclusie van antwoord in. Daarna zal de rechtbank een zittingsdatum vaststellen.

Eerste fase – Mondelinge behandeling 8 december 2022

Op 8 december 2022 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden in de eerste fase van de procedure. Tijdens deze zitting stonden de onderwerpen (i) rechtsmacht van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van de WAMCA en/of art. 3:305a BW (oud) en (iii) de representativiteit van Car Claim centraal.

Eerste fase – Datum mondelinge behandeling vastgesteld

De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat op donderdag 8 december 2022 van 09:30 tot 16:30 uur de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens deze mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

(i)            de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;

(ii)           de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW; en

(iii)          de representativiteit van de Stichting.

Rechtbank stelt indeling van de procedure vast

Op 23 maart 2022 heeft de rechtbank de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure in de volgende drie fasen ingedeeld.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (de WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW) en (iii) de representativiteit van Stichting Car Claim.

In de tweede fase zal de rechtbank beslissen over (i) de ontvankelijkheid van Stichting Car Claim en (ii) het toepasselijke recht. De rechtbank wijst in fase 2 ook een exclusieve belangenbehartiger aan. De exclusieve belangenbehartiger zal het voortouw nemen in het verdere verloop van de procedure.

In de derde fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

 De volgende stap is dat de gedaagde partijen in de eerste fase schriftelijk mogen laten weten hoe zij tegen die onderwerpen aankijken. Daarna zal in de eerste fase een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 26 november 2021 heeft de Stichting de dagvaarding uitgebracht aan Renault c.s., de Nederlandse importeur en de betrokken Nederlandse autodealers.

Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt de dagvaardingstermijn

De Rechtbank heeft de dagvaardingstermijn bij beslissing van 28 juli 2021 met drie maanden verlengd, tot 26 november 2021.

Bekijk hier de rolbeslissing.

Stichting Car Claim start diverse procedures om openbaarheid van informatie

Om zoveel mogelijk toegang te krijgen tot benodigde informatie, heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk diverse verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend.

Renault c.s. wijst uitnodiging tot overleg van de hand

Op 23 juli 2021 heeft Renault c.s. kenbaar gemaakt dat zij niet bereid is om met de Stichting in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

De Stichting heeft de Rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

Rocket launch

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim correspondeert met Renault en de overige gedaagden

Op 24 juni 2021 heeft de Stichting een brief aan Renault c.s. verstuurd met de uitnodiging om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft de Stichting haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan. 

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans, het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan. 

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak. De stichting heeft tevens een internationale website. Deze is te vinden via www.stichtingvolkswagencarclaim.com.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen de Stichting.

De Stichting is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in de Stichting als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder van de Stichting.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van de Stichting. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Fausto Pocar treedt aan als voorzitter van de Stichting

De Stichting heeft Fausto Pocar aangesteld als voorzitter van de Stichting. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere Rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal. 

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan de Stichting

De Stichting heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van de Stichting. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan de Stichting. 

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van de Stichting.

De Stichting heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van de Stichting. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diversie bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid. 

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan.

Oprichting Stichting Volkswagen Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Stichting Volkswagen Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen