Universe

DE PROCEDURE TEGEN PSA C.S.

De collectieve actie tegen PSA c.s. wordt gevoerd onder de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

 

Betrokken Belangenvertegenwoordiger

 

De Stichting behartigt de belangen van automobilisten die gedupeerd zijn door het Dieselemissieschandaal vanaf het allereerste begin. Daarbij werken wij nauw samen met belangrijke consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond en andere maatschappelijke en milieuorganisaties in het binnen- en buiten Nederland. De expertise en ervaring die de Stichting over de jaren heeft opgedaan, maakt de Stichting bij uitstek geschikt om de procedure tegen PSA c.s. succesvol te voeren.

 

Wat vordert de Stichting?

 

In de collectieve procedure vordert de Stichting een collectieve schadevergoeding van PSA c.s. omdat er onrechtmatig jegens de gedupeerde automobilisten is gehandeld. Aangezien Citroën, DS, Peugeot en Opel vanaf 16 januari 2021 toebehoren aan Stellantis N.V., is de zaak ook tegen Stellantis gericht. Opel maakte tot 1 augustus 2017 onderdeel uit van General Motors, waarna de autofabrikant werd overgenomen door PSA. Om die reden is ook General Motors in de procedure betrokken. Ook heeft de Stichting een vordering ingesteld tegen de importeur van de getroffen voertuigen, die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan dit schandaal.

Daarnaast vraagt de Stichting de rechtbank om vast te stellen dat de sjoemeldiesels van PSA c.s. niet de eigenschappen bezitten die automobilisten bij de aanschaf van de auto mochten verwachten (non-conformiteit). Als gevolg van deze non-conformiteit hebben kopers van de getroffen voertuigen te veel betaald. De Stichting vordert dit teveel betaalde bedrag terug van de betrokken Nederlandse autodealers van de getroffen voertuigen.

 

Rocket flight

Waar we nu staan

RECHTSZAAK TEGEN STELLANTIS C.S. PER STAP

De rechtszaak tegen PSA c.s. en de overige gedaagden is van start gegaan. Hieronder kunt u meer informatie over de procedure terugvinden.

Eerste fase – Verwachte datum tussenvonnis bekend

Op 14 maart 2023 heeft de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure plaatsgevonden. De voorlopige verwachting is dat de rechtbank op 24 mei 2023 uitspraak zal doen in de eerste fase van de procedure.

Eerste fase – Conclusie gedaagden

Op 9 november 2022 hebben de gedaagde partijen hun conclusies van antwoord ingediend ten aanzien van (i) de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van de WAMCA en/of art. 3:305a BW (oud), (iii) het toepasselijke recht op de vorderingen van Car Claim, (iv) de representativiteit van Car Claim en (v) de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

Op 14 maart 2023 zal de mondelinge behandeling in fase 1 van de procedure plaatsvinden.

Eerste fase – Datum mondelinge behandeling vastgesteld

De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat op dinsdag 14 maart 2023 (09:30 tot 16:30 uur) de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens deze mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

(i)             de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;

(ii)            de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW;

(iii)           het toepasselijk recht op de vorderingen van de Stichting;

(iv)           de representativiteit van de Stichting;

(v)            de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

Rechtbank stelt indeling van de procedure vast

Op 22 juli 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure in twee fasen ingedeeld.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW), (iii) het toepasselijk recht op de vorderingen van de Stichting, (iv) de representativiteit van Stichting Car Claim en (v) de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

Na de eerste fase wijst de rechtbank een exclusieve belangenbehartiger aan. Aan de partijen wordt ook gelegenheid geven tot het beproeven van een schikking.

In de tweede fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

De volgende stap is dat de gedaagde partijen in de eerste fase schriftelijk mogen laten weten hoe zij tegen die onderwerpen aankijken. Dit moeten zij uiterlijk op 9 november 2022 doen. Daarna zal er in de eerste fase een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 17 januari 2022 heeft de Stichting de dagvaarding uitgebracht aan PSA c.s., de Nederlandse importeur en de betrokken Nederlandse autodealers. Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt de dagvaardingstermijn

De Rechtbank heeft de dagvaardingstermijn bij beslissing van 22 september 2021 met drie maanden verlengd. Bekijk hier de rol beslissing.

Stichting Car Claim start diverse procedures om openbaarheid van informatie

Om zoveel mogelijk toegang te krijgen tot benodigde informatie, heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk diverse verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend.

 

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

De Stichting heeft de Rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

 

Rocket launch

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim correspondeert met PSA c.s. en de overige gedaagden

In de maanden augustus t/m december 2021 heeft de Stichting PSA c.s. en de andere betrokken partijen meermaals uitgenodigd om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim behaalt overwinning tegen Volkswagen c.s.

Op 14 juli 2021 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de collectieve procedure die de Stichting had aangespannen tegen Volkswagen c.s.

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de in die procedure betrokken autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, doordat zij de kopers van auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s met sjoemelsoftware voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die kopers mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor hebben de kopers te veel betaald voor de auto toen zij die kochten. Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank.

Met deze positieve uitspraak is de basis gelegd voor andere succesvolle procedures tegen autofabrikanten die op vergelijkbare wijze betrokken zijn bij het dieselemissieschandaal.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft de Stichting haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan. 

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans, het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan. 

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak. De stichting heeft tevens een internationale website. Deze is te vinden via www.stichtingcarclaim.com.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen de Stichting.

De Stichting is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in de Stichting als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder van de Stichting.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van de Stichting. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Fausto Pocar treedt aan als voorzitter van de Stichting

De Stichting heeft Fausto Pocar aangesteld als voorzitter van de Stichting. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere Rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië-Tribinaal. 

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan de Stichting

De Stichting heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van de Stichting. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan de Stichting.