Wil je weten of je ook gedupeerd bent?

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder een fabrikant te kiezen.

OVER ONS

Stichting Car Claim is een non-profit organisatie die zich inzet voor de belangen van automobilisten die schade hebben geleden door ‘Dieselgate’. Ons doel is dat zij gecompenseerd worden voor deze schade. Ook willen we dat de betrokken autofabrikanten de getroffen automobilisten garanderen dat zij in de toekomst zonder mogelijke nadelige consequenties in hun auto kunnen blijven rijden.

 

Bestuur en toezicht

De Stichting (die werd opgericht op 1 oktober 2015) wordt aangestuurd door een onafhankelijke raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en voor de strategie van de Stichting. Hierover legt het bestuur ten minste een keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur bestaat uit Fausto Pocar (voormalig president van het Joegoslaviëtribunaal (ICTY)), Guido van Woerkom (voormalig hoofddirecteur van de ANWB) en Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO van meerdere particuliere bedrijven). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Ook adviseert de raad van toezicht het bestuur. Hierbij richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de automobilisten waarvoor de Stichting werkt.

De raad van toezicht bestaat uit Marten Oosting (voormalig Nationale ombudsman en voormalig lid van de Raad van State), Hans de Savornin Lohman (advocaat en plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag) en Jan Zielonka (hoogleraar Europese politiek en internationale betrekkingen aan de universiteit van Oxford en Venetië). 

Het bestuur en de raad van toezicht spannen zich in om u, als deelnemer van de Stichting, zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke kwesties. Dat doen we bijvoorbeeld via enquêtes over de (gebruiks)ervaringen van automobilisten zoals u. Ook nodigen we deelnemers geregeld uit om mee te doen aan Webinars van de Stichting. Verder beantwoorden we doorlopend vragen met betrekking tot het dieselemissieschandaal; via de communicatiepagina op deze website of direct via e-mail (info@derclaim.nl). Komt het tot een schikking? Dan vragen we onze achterban uiteraard eerst om haar mening over een eventuele schikkingsovereenkomst.

Als collectieve belangenbehartiger voeren wij onze werkzaamheden uit in lijn met de principes van de Claimcode 2019. Dit is een gedrags- en governancecode, gericht op het deugdelijk en onafhankelijk functioneren van claimstichtingen. In onze jaarverslagen vindt u meer informatie over hoe we voldoen aan de Claimcode 2019.

Boardmembers

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat Volkswagen c.s. in Europa blijft weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lang...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

Hans de Savornin Lohman

Hans de Savornin Lohman

‘Volkswagen c.s., een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht,...

Lees meer

Jan Zielonka

Jan Zielonka

Internationale ondernemingen zoals Volkswagen c.s. moeten niet alleen onderworpen zijn aan de wet, maar ook voldoen aan ethische, milieu- en maatschappelijke normen. Geheimhouding, ongeli...

Lees meer