Wil je weten of je ook gedupeerd bent?

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder een fabrikant te kiezen.

OVER ONS

 

 

 

Stichting Car Claim is een non-profit organisatie die zich inzet voor de belangen van automobilisten die schade lijden door ‘Dieselgate’. Ons doel is dat zij gecompenseerd worden voor deze schade. Ook willen we dat de betrokken autofabrikanten de gedupeerde automobilisten garanderen dat zij in de toekomst zonder mogelijke nadelige consequenties in hun auto kunnen blijven rijden.

 

Bestuur en toezicht

De Stichting (opgericht op 1 oktober 2015) wordt aangestuurd door een onafhankelijke raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en voor de strategie van de Stichting. Hierover legt het bestuur ten minste één keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur bestaat uit Fausto Pocar (voormalig president van het Joegoslaviëtribunaal (ICTY)), Guido van Woerkom (voormalig hoofddirecteur van de ANWB) en Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO van meerdere particuliere bedrijven). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Ook adviseert de raad van toezicht het bestuur. Hierbij richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de automobilisten waarvoor de Stichting werkt.

De raad van toezicht bestaat uit Marten Oosting (voormalig Nationale ombudsman en voormalig lid van de Raad van State), Hans de Savornin Lohman (advocaat en plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag) en Jan Zielonka (hoogleraar Europese politiek en internationale betrekkingen aan de universiteiten van Oxford en Venetië).

Het bestuur en de raad van toezicht spannen zich in om deelnemers van de Stichting zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke kwesties. Dat doen we bijvoorbeeld via enquêtes over de (gebruiks)ervaringen van automobilisten zoals u. Ook nodigen we deelnemers geregeld uit om mee te doen aan Webinars van de Stichting. Verder beantwoorden we doorlopend vragen met betrekking tot het dieselemissieschandaal; via de communicatiepagina op deze website of direct via e-mail (info@derclaim.nl). Komt het tot een schikking? Dan spant de Stichting zich in om de achterban via haar deelnemers zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming.

Wat kost het?

De Stichting wil gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk in staat stellen om hun recht te behalen. Uzelf aanmelden is daarom kosteloos. Het actief behartigen van de belangen van gedupeerde automobilisten binnen en buiten de rechtbank brengt uiteraard wel kosten met zich. Hiervoor maken we gebruik van externe financiering. CF ND Car Ltd gevestigd te Grand Cayman financiert de collectieve acties van de Stichting (de ‘Financier’). De Financier valt onder de Fortress Groep, een professionele procesfinancier met hoofdkantoor in New York, Verenigde Staten.

De Financier van onze Stichting neemt een risico. Daarom ontvangt zij – bij een positieve uitspraak van de rechter of na een schikking – een vergoeding. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van deze partijen? Dan is maximaal 25 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de Financier van onze stichting. De uiteindelijke vergoeding zal redelijk en doelmatig zijn, en afhankelijk van de goedkeuring door het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting. Een eventueel onderhandelingsresultaat wordt bovendien nog ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter. Zo doen wij er alles aan om voor u de best mogelijke uitkomst te behalen.

Verder goed om te weten: de Fortress Groep is lid van de International Legal Finance Association (ILFA) en voldoet aan de door de ILFA deze vereniging opgestelde principes voor procesfinanciers. In de Volkswagenprocedure heeft de rechtbank daarnaast geoordeeld dat de financiële afspraken die de Stichting heeft gemaakt uw belangen als gedupeerde automobilist voldoende waarborgen.

 

Boardmembers

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat autofabrikanten in Europa blijven weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lan...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

Hans de Savornin Lohman

Hans Close

‘Volkswagen c.s., een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht,...

Lees meer

Jan Zielonka

Jan Zielonka

Internationale ondernemingen zoals Volkswagen c.s., Mercedes-Benz, Stellantis en Renault moeten niet alleen onderworpen zijn aan de wet, maar ook voldoen aan ethische, milieu- en maatscha...

Lees meer

Compliance

De Stichting heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Als collectieve belangenbehartiger voeren wij onze werkzaamheden daarom uit in lijn met de principes van de Claimcode 2019. Dit is een gedrags- en governancecode, gericht op het deugdelijk en onafhankelijk functioneren van claimstichtingen. In onze jaarverslagen en Claim Code Compliance documenten vindt u meer informatie over de structuur van de Stichting en over hoe wij voldoen aan de Claimcode 2019. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe wij dit doen, kunt u teruglezen in onze Privacy Policy. U kunt al deze documenten hieronder raadplegen.

 

Jaarverslag 2022

Het Engelstalige jaarverslag over 2022 kunt u hier bezichtigen.

 

Claimcode overview 2022

De Claimcode overview van 2022 kunt u hier bezichtigen.

Jaarverslag 2021

Het Engelstalige jaarverslag over 2021 kunt u hier bezichtigen.

Claimcode overview 2021

De Claimcode overview van 2021 kunt u hier bezichtigen.

Jaarverslag 2020

Het Engelstalige jaarverslag over 2020 kunt u hier bezichtigen.

Claimcode overview 2020

De Claimcode overview van 2020 kunt u hier bezichtigen.

Jaarverslag 2019

Het Engelstalige jaarverslag over 2019 kunt u hier bezichtigen.

Claimcode overview 2019

De Claimcode overview van 2019 kunt u hier bezichtigen.

Jaarverslag 2018

Het Engelstalige jaarverslag over 2018 kunt u hier bezichtigen.

Claimcode overview 2018

De Claimcode overview van 2018 kunt u hier bezichtigen.

Jaarverslag 2017

Het Engelstalige jaarverslag over 2017 kunt u hier bezichtigen.

Jaarverslag 2016

Het Engelstalige jaarverslag over 2016 kunt u hier bezichtigen.

Statuten

De statuten van Stichting Car Claim kunt u hier bezichtigen.

Privacy Policy

De privacy policy van Stichting Car Claim kunt u hier bezichtigen.