Wil je weten of je ook gedupeerd bent door Volkswagen?

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder je kenteken in te vullen.

SJOEMELSOFTWARE: SLECHT VOOR HET MILIEU ÉN VOOR UW PORTEMONNEE

In september 2015 werd bekend dat Volkswagen via ‘sjoemelsoftware’ jarenlang de uitslag van emissietests beïnvloedde. Daardoor lagen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat is schadelijk voor het milieu. Maar als u zelf een Volkswagen-diesel rijdt, is het óók slecht voor uw portemonnee: na een noodzakelijke update verbruikt uw gerepareerde auto meer brandstof dan nodig en u ziet (vanwege imagoschade) de waarde van uw auto dalen. 

In onder meer de VS, Canada en Zuid-Korea is Volkswagen gedupeerde klanten financieel inmiddels tegemoetgekomen. Maar in Europa staat de teller helaas nog altijd op nul. De Stichting Volkswagen Car Claim wil daar iets aan doen! Wij zetten ons in voor een passende vergoeding voor de geleden schade. Dat doen we door gedupeerde klanten en consumentenorganisaties te verenigen en Volkswagen te dwingen tot actie. Samen staan we sterk! 

Al 120.000 gedupeerde autobezitters, waaronder enkele duizenden Nederlandse autobezitters, meldden zich inmiddels bij ons aan. Meld u ook kosteloos aan en doe mee aan deze collectieve actie. U profiteert dan mee van een eventuele compensatie. 

Het totale aantal gedupeerde autobezitters in Europa: 8,5 miljoen.
Het totale aantal gedupeerde Nederlandse autobezitters: 180.000.

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Of Volkswagen gedupeerde klanten daadwerkelijk tegemoetkomt? Dat is nu nog niet duidelijk. Daardoor kunnen we ook nog niet zeggen hoe hoog een eventuele vergoeding is voor u als gedupeerde VW-rijder. 

Ons uiteindelijk doel is om met Volkswagen namens u te komen tot afspraken over een collectieve schikking. Komt het daadwerkelijk tot een compensatie-aanbod door Volkswagen? Dan kunt u als individuele VW-rijder altijd nog beslissen of u hier wel of niet mee akkoord gaat. U blijft kortom eigenaar van uw eigen claim.

Uzelf aanmelden kost u niets. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van Volkswagen? Dan is maximaal 25 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de externe financiers van onze stichting. 

Boardmembers

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat Volkswagen in Europa blijft weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lange na ...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

Hans de Savornin Lohman

Hans de Savornin Lohman

‘Volkswagen, een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht, heb ...

Lees meer

Jan Zielonka

Jan Zielonka

Internationale ondernemingen zoals Volkswagen moeten niet alleen onderworpen zijn aan de wet, maar ook voldoen aan ethische, milieu- en maatschappelijke normen. Geheimhouding, ongelijke b...

Lees meer

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Momenteel zijn we druk bezig om met zoveel mogelijk gedupeerde Europese VW-rijders en consumentenorganisaties samen te werken. Immers: hoe groter de claim, hoe groter de kans op succes.

Tegelijkertijd hebben we Volkswagen en de Nederlandse VW-dealers betrokken in een juridische procedure. Dat doen we door aan de rechter een juridische bevestiging te vragen van het feit dat Volkswagen de boel heeft opgelicht. U heeft immers niet de auto gekregen die u dacht te kopen. Bovendien heeft Volkswagen weliswaar aangeboden om de betrokken voertuigen te repareren, maar over die reparaties zijn veel klachten gekomen. De ‘gerepareerde’ auto’s verbruiken meer brandstof, slijten sneller, en vertonen minder goed rijgedrag. Daardoor zijn ze in waarde gedaald. Ook hier is Volkswagen dus tekortgeschoten. 
 
Met de juridische bevestiging door de rechter in de hand, kunnen we met Volkswagen om de tafel gaan zitten. Tot nu toe heeft het bedrijf in Europa elk verzoek tot compensatie afgewezen. Toch is onze verwachting dat Volkswagen ook hier in Europa uiteindelijk erkent dat er fouten zijn gemaakt. Ons uiteindelijke doel: voor u als consument komen tot een redelijke, passende compensatie, die recht doet aan de door u geleden schade. 

Zoals gezegd, beslist u uiteindelijk zélf of u daadwerkelijk gebruikt wilt maken van een eventueel compensatie-aanbod door Volkswagen. In juridische zin blijft u dus eigenaar van uw eigen claim. 

Veelgestelde vragen

Waar kan ik jullie Privacy Policy terugvinden?

Der Claim is zich erg bewust van haar taak om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Deze zorgvuldigheid kunt u teruglezen in onze Privacy Policy. Die kunt u hier downloaden. 

Gebruikte begrippen

 • Waar over “Volkswagen c.s.” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT;
   
 • Waar over “Aangesproken Partijen” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen c.s., Bosch, Pon’s Automobielhandel, de heer Winterkorn, de heer Müller en de Nederlandse handelaren.

Wat is het doel van de Stichting?

Het ultieme doel van de Stichting is om in goed overleg met Volkswagen c.s. van een redelijke en eerlijke oplossing te vinden voor alle Europese gedupeerde bezitters die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij Volkswagen c.s. haar verantwoordelijkheid neemt en waarbij de gedupeerde autobezitters zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s.

Jullie zeggen dat ik niet mee mag doen. Ik weet zeker dat mijn auto onder de claim valt. Hoe zit dit?

De kentekencheck werkt nog niet optimaal voor bedrijfsauto’s en geïmporteerde auto’s. Wij zijn momenteel druk bezig om de kentekencheck aan te verbeteren. In de tussentijd kunnen wij u waarschijnlijk aanmelden op basis van uw chassisnummer. Stuurt u daarom altijd voor de zekerheid nog een e-mail met uw chassisnummer aan ons op.

Welke belangen worden door de Stichting vertegenwoordigd?

Op grond van haar statuten komt de Stichting op voor de belangen van alle Europese autobezitters die een getroffen voertuig hebben gekocht of geleased. De statuten kunt u raadplegen onder het kopje ‘Waar kan ik meer lezen over de structuur van DerClaim?'. In de Nederlandse procedure vertegenwoordigt zij de belangen van de 170.000 gedupeerde Nederlandse autobezitters.

Komt de Stichting ook op voor de belangen van andere betrokken partijen (stakeholders)?

 • Om de belangen van de gedupeerde autobezitters zo goed mogelijk te beschermen houdt de Stichting ook de belangen van bijvoorbeeld milieu- en gezondheidsorganisaties in het oog.
 • De maatschappelijke impact van het Dieselschandaal mag niet onopgemerkt blijven in een totaaloplossing.
 • De Stichting voert in dat kader dialoog met overige belangenorganisatie en wisselt onderling informatie uit.

Hoe ziet de interne structuur van de Stichting eruit?

 • De Stichting heeft een onafhankelijke raad van bestuur, welke bestaat uit de heer Fausto Pocar (voormalig voorzitter van het Joegoslaviëtribunaal), de heer Guido van Woerkom (voormalig president van de ANWB) en de heer Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO bij verschillende ondernemingen);
 • De Stichting kent daarnaast een raad van toezicht, welke bestaat uit de heer Marten Oosting (voormalig Nationale Ombudsman en lid van de Raad van State) en de heer Hans de Savornin Lohman (plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag);
 • Tenslotte heeft de Stichting een adviesraad die wordt voorgezeten door de heer Gerhart Baum (voormalig Duits minister van binnenlandse zaken);
 • De leden van de raad van bestuur en raad van toezicht ontvangen slechts een bescheiden compensatie ter vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De leden van de raden zijn bij de Stichting betrokken vanuit hun ideologie, niet vanuit persoonlijk gewin;
 • De Stichting opereert in lijn met de Claim Code, een gedragscode voor het Nederlands collectieve actierecht (2011 Claim Code).

Wat heeft de Stichting tot nu toe gedaan voor haar achterban?

 • Na het uitkomen van Dieselgate heeft de Stichting uitvoerig onderzoek gedaan naar het schandaal. Het is immers zaak om eerst de feiten en de gevolgen goed in kaart te hebben.
 • De Stichting heeft sinds het bekend worden van het schandaal in 2015, meerdere brieven verstuurd aan de Aangesproken Partijen. In deze brieven heeft de Stichting de Aangesproken Partijen aansprakelijk gehouden voor de door de autobezitters geleden schade en hen uitgenodigd om in overleg te treden met de Stichting om tot een eerlijke en redelijke regeling te komen voor alle Europese gedupeerde autobezitters. Daarnaast is de Stichting namens alle Nederlandse gedupeerde op 2 mei 2018 een procedure begonnen tegen de Aangesproken Partijen in Nederland.
 • De Stichting streeft ernaar dat geen enkele Europese consument zijn rechten verliest en op dezelfde manier zal worden gecompenseerd. Zij spant zich in om binnen Europa een brede support base te creëren voor haar initiatief. De Stichting is in dat kader diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met consumentenorganisaties en vergelijkbare initiatieven. Zij vertegenwoordigt inmiddels meer van 120.000 Europese autobezitters. Tevens onderhoudt de Stichting goed contact met de Europese Commissie.

De Stichting is niet het enige initiatief op de markt. Waarom moeten Nederlandse autobezitters zich nu juist aanmelden bij deze Stichting?

 • De Stichting is op dit moment het enige actieve initiatief in Nederland;
 • De Stichting streeft naar een oplossing waarbij de gedupeerde autobezitters schadeloos en risicoloos gebruik kunnen maken van hun auto. Zij doet dat bij voorkeur in overleg met de Aangesproken Partijen, maar de Stichting neemt met ‘Nee’ geen genoegen. Zij stelt alles in het werk om een passende oplossing te verkrijgen voor haar achterban. Daarom is de Stichting namens alle Nederlandse benadeelde autobezitters op 2 mei 2018 een procedure begonnen voor de Rechtbank Amsterdam. Zie voor de voortgang van de procedure het kopje “Wat is de status van de juridische procedure tegen Volkswagen c.s.?’.
 • De Stichting wordt bijgestaan door een internationaal team van advocatenkantoren;
 • De Stichting heeft in Europa in de afgelopen jaren een brede support base opgebouwd en staat in nauw contact met consumenten- en andere belangenorganisaties.

Waar kan ik meer lezen over de structuur van Der Claim?

U kunt via deze link de statuten van Der Claim doornemen.

Hoe kunnen benadeelde autobezitters zich aanmelden

Gedupeerde autobezitters kunnen zich kosteloos en zonder risico aanmelden via de website www.derclaim.nl. Ook bedrijven kunnen hun voertuig(en)(vloot) aanmelden via de website.

Moeten consumenten hun vordering overdragen aan de Stichting?

Nee. Consumenten blijven eigenaar van en houden controle over hun eigen claim.

Voor niets gaat de zon op. Hoe wordt het project van de Stichting gefinancierd en wie wordt er beter van?

• Gedupeerde autobezitters kunnen zich kosteloos aanmelden bij de Stichting zonder enig financieel risico. Alle kosten (inclusief de juridische kosten) worden door de Stichting gedragen. Daar heeft de Stichting externe financiering voor aangetrokken;

• De Stichting streeft ernaar om een zo groot mogelijk bedrag aan de autobezitters te kunnen uitbetalen;

• Als er een schikking wordt bereikt met de Aangesproken Partijen, dan probeert de Stichting haar kosten op hen te verhalen. Als dat niet lukt, dan informeert de Stichting haar deelnemers daarover. In dat geval houdt de Stichting een percentage van 18-25% in op de aangeboden vergoeding van de autobezitters, welk bedrag zal worden gebruikt om de kosten en het risico van de procesfinanciers van de Stichting te dekken.

• Over de gehanteerde percentages is goed nagedacht. De hoogte is in lijn met een redelijke vergoeding als bedoeld in de Claim Code. Het is bovendien lager dan andere initiatieven in de markt. Kortom: uw belang staat voorop!

• Hoeveel de kostenvergoeding precies zal bedragen is afhankelijk van de uiteindelijke schikkingsvoorwaarden. Daarin spelen meerdere factoren een rol, zoals de hoogte van de eventuele vergoeding en het aantal autobezitters dat meedoet met de eventuele schikking. Het is daarom op dit moment nog te vroeg om hier verdere uitspraken over te kunnen doen.

Waarom houdt de Stichting ook Bosch, Pon’s Automobielhandel, de Nederlandse handelaren en de (oud) CEO van Volkswagen aansprakelijk?

De Aangesproken Partijen hebben allemaal bijgedragen aan de misleiding van Volkswagen c.s. Iedereen wordt aangesproken voor zijn rol in het geheel.

Waarom is de Stichting een juridische procedure gestart tegen Volkswagen c.s.?

• Volkswagen c.s. manipuleert al jarenlang de NOx uitstoot van haar dieselvoertuigen met motortype EA 189 gemanipuleerd en overtreedt daarmee de Europese – en Nederlandse – wetgeving overtreden;
• Als oplossing voor de manipulatie biedt zij de getroffen autobezitters een software update aan. Deze update blijkt niet te werken. Integendeel. De update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de auto’s waarop de update wordt toegepast. Verder is er sprake van een verhoging van de gebruikskosten na de update, zoals meer brandstof- en AdBlue verbruik;
• Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij dus niet aan de wetgeving. Zelfs de Volkswagendealers in Duitsland zeggen dat de software update niet voldoende is en dat het NOx-probleem alleen met een hardware oplossing kan worden verholpen;
• Volkswagen c.s. heeft aangegeven dat zij niet in de positie is een hardware oplossing aan de autobezitters aan te bieden;
• Volkswagen c.s. heeft bij herhaling aangegeven dat men niet bereid is om in overleg te treden met de Stichting over een passende oplossing;
• De Stichting wil voorkomen dat de autobezitters met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding van Volkswagen;
• Volkswagen c.s. heeft de Stichting geen andere keus gelaten dan een procedure te starten waarmee de nadelen van Dieselgate bij de autobezitters wordt weggenomen. Daarom vordert de Stichting in de procedure voor de Rechtbank Amsterdam onder andere dat de rechter bevestigt dat de autobezitters bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de Nederlandse handelaren (erkende Volkswagen dealers) terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. aansprakelijk is voor vergoeding van de door hen geleden en nog te lijden schade.

Wat is de status van de juridische procedure tegen Volkswagen c.s.?

• In december 2017 heeft de Stichting de Aangesproken Partijen gedagvaard om op 2 mei 2018 te verschijnen voor de Rechtbank Amsterdam. De Stichting heeft een ruime termijn gehanteerd zodat de Aangesproken Partijen de gelegenheid hadden om alsnog in gesprek te gaan met de Stichting over een door de Stichting voorgestelde oplossing. De Aangesproken Partijen zijn helaas niet in gesprek gegaan met de Stichting.

• Op 2 mei 2018 vond een administratieve (dat wil zeggen geen echte) zitting plaats waarbij alle Aangesproken Partijen zich bij de Rechtbank Amsterdam hebben gemeld, vertegenwoordigd door hun advocaten;

• In haar dagvaarding heeft de Stichting verzocht om een regiezitting te houden vóórdat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De Stichting heeft dit verzoek gedaan om afspraken te maken met de Aangesproken Partijen (en met de Rechtbank Amsterdam) om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

• De Rechtbank Amsterdam heeft de regiezitting toegewezen. De datum van de regiezitting wordt op een later moment bekendgemaakt. De Rechtbank Amsterdam heeft de Stichting en de Aangesproken Partijen eerst verzocht om aan te geven welke onderwerpen zij tijdens de regiezitting willen behandelen. De regiezitting zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in de periode tussen 5 en 16 november 2018.

Welke voertuigen zijn er nou precies getroffen?

• Dieselauto’s van het merk Volkswagen, Audi, Škoda en/of SEAT die zijn voorzien met het motortype EA 189. In deze voertuigen heeft Volkswagen c.s. manipulatiesoftware aangebracht of laten aanbrengen, zodat de auto’s konden slagen voor de test om vervolgens met een vertekende typegoedkeuring toegelaten te worden op de openbare weg. Zodra deze auto’s op de weg rijden stoten zij namelijk vele malen meer NOx uit dan is toegestaan in Europa (en dus ook in Nederland).

Lijden de bezitters van een getroffen voertuig wel schade?

• De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet in staat is een dergelijke oplossing te verschaffen. Autobezitters moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen;
• Als gevolg van Dieselgate dalen de getroffen voertuigen sterk in waarde. In omringende landen zoals Duitsland is deze waardedaling opgelopen tot wel 25%.
• Dat komt onder meer door de ban van vervuilende auto’s uit diverse grote steden. Dit lijkt een voorbode te zijn voor andere landen. Ook in Nederland worden milieuzones versneld ingevoerd en wordt de overheid gedwongen tot handhaving van emissiewetgeving;
• Autobezitters lopen een reëel risico dat zij zullen worden geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden.
• Getroffen voertuigen die een software-update hebben gehad kampen met diverse technische problemen. Hierdoor staan die autobezitters vaker met pech langs de kant van de weg en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig.
• Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Handelaren ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue, hetgeen zorgt voor hogere gebruikskosten bij de autobezitters;
• Leaserijders worden aan het risico blootgesteld dat zij aan het einde van de leasetermijn een groot bedrag moeten bijbetalen. Veel leasecontracten bevatten namelijk een clausule die bepaalt dat een hogere waardedaling van het voertuig aan het eind van de leaseperiode door de autobezitter moet worden afgerekend.

Wat is de juridische basis voor de procedure?

• Op grond van artikel 3:305a BW komt de Stichting op voor de belangen van de autobezitters;
• De Stichting vordert onder andere dat de rechter bevestigt dat de autobezitters bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de Nederlandse handelaren (erkende Volkswagen dealers) terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. aansprakelijk is voor vergoeding van de door hen geleden en nog te lijden schade.

De Stichting mag dus geen schade vorderen namens de autobezitters? Hoe krijgen de autobezitters dan uiteindelijk een schadevergoeding toegekend door de rechter?

• Autobezitters kunnen gebruik maken van het door de Stichting verkregen vonnis om in een schadestaatprocedure een schadevergoeding van Volkswagen c.s. te verkrijgen. De Stichting beschikt over een grote database aan informatie en zal de autobezitters daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Hoe moet een oplossing voor de gedupeerde autobezitters er volgens de Stichting uit komen te zien

• De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet in staat is een dergelijke oplossing te verschaffen. Autobezitters moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen;
• De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe software update ondergaan waarbij de huidige illegale sjoemelsoftware worden verwijderd;
• Autobezitters wiens auto gebruik maken van AdBlue (EA 189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogd verbruik daarvan;
• Autobezitters moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de (oude) software update;
• Autobezitters moeten gecompenseerd worden voor de verwachte lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.
• De Stichting staat voor dat de betreffende financiële posten zich vertalen in een geaggregeerd schadebedrag.
• Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die autobezitters in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Dat mag zeker. Wij willen graag alles over uw onvrede weten. Uw verhaal draagt bij aan de collectieve stem richting de Aangesproken Partijen.