Wil je weten of je ook gedupeerd bent door Volkswagen c.s.

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder je kenteken in te vullen en meld je aan.

HET VOLKSWAGEN-EMISSIESCHANDAAL

 

Op 18 september 2015 werd bekend dat autofabrikant Volkswagen AG op grote schaal fraudeerde met de uitslagen van emissietests. Dat deed zij door de officiële emissietests met ‘sjoemelsoftware’ te manipuleren. Daardoor liggen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT (samen: Volkswagen c.s.) met een zogenoemde EA189-motor onder normale rijomstandigheden al lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. De daarna door Volkswagen c.s. geïntroduceerde ‘software update’ neemt deze gebreken niet weg. Ook na de update bevatten de EA189 voertuigen van Volkswagen c.s. sjoemelsoftware. En ook na deze update stoten zij nog altijd (veel) te veel schadelijke stoffen uit. Inmiddels heeft Volkswagen c.s. in verband met dieselgate wereldwijd al ruim EUR 35 miljard aan boetes en schikkingen betaald.

 

Sjoemelsoftware is verboden
 

Het gebruik van sjoemelsoftware, met als doel om de regels te omzeilen, is verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in december 2020 duidelijk gemaakt dat het excuus van autofabrikanten die zeggen dat sjoemelsoftware nodig is om de motor te beschermen, niet opgaat. Autofabrikanten die om zulke redenen sjoemelsoftware in hun auto’s installeren, overtreden de Europese regels.

 

Volkswagen c.s. en dealers veroordeeld in Nederland

In Nederland is Stichting Car Claim in 2017 een procedure gestart tegen onder meer Volkswagen c.s. en haar Nederlandse dealers. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank Amsterdam in deze procedure bepaald dat Volkswagen c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens alle Nederlandse kopers van getroffen voertuigen. Als gevolg daarvan lijden kopers schade, die Volkswagen c.s. zal moeten vergoeden. Ook de Nederlandse dealers van Volkswagen c.s. ontspringen de dans niet. Volgens de rechtbank hebben consumentkopers van nieuwe voertuigen met sjoemelsoftware recht op terugbetaling door de dealers van EUR 3.000. Consumentkopers van tweedehands voertuigen hebben recht op terugbetaling van EUR 1.500. Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan. Zij weigeren (vooralsnog) om compensatie aan gedupeerde automobilisten aan te bieden.

 

Proces tegen Volkswagen

U kunt meer over het proces tegen Volkswagen c.s. terugvinden op de procespagina.

 

Veelgestelde vragen - Volkswagen

Wat doet Stichting Car Claim?

Onderzoeken

Stichting Car Claim doet sinds haar oprichting in oktober 2015 onderzoek naar het gedrag van Volkswagen, Ŝkoda, Audi en SEAT (Volkswagen c.s.). In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De onderzoeken en tests hebben aangetoond dat veel dieselauto's van Volkswagen c.s. onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. Onder de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De betrokken voertuigen van Volkswagen c.s. stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens deze Europese emissievoorschriften is toegestaan. Om dit tijdens officiële tests voor de autoriteiten verborgen te houden, maakt Volkswagen c.s. gebruik van ‘sjoemelsoftware’. Dit zijn illegale manipulatie-instrumenten die ervoor zorgen dat de voertuigen tijdens officiële tests weinig schadelijke stoffen uitstoten, maar tijdens normale rijomstandigheden op de weg (veel) meer dan wettelijk toegestaan. Automobilisten kochten van Volkswagen c.s. dus niet de ‘groene’ auto die zij dachten te kopen.

Procederen

Stichting Car Claim is in 2017 een procedure gestart tegen onder meer Volkswagen, Audi, Ŝkoda, SEAT en de officiële Nederlandse dealers. Tijdens deze procedure heeft Volkswagen c.s. ten overstaan van de rechtbank ook erkend dat zij gebruik heeft gemaakt van illegale manipulatie-instrumenten in haar voertuigen.

Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Volkswagen c.s. schadeplichtig is jegens gedupeerde automobilisten. Daarnaast heeft de rechtbank verklaard dat de officiële dealers een deel van de koopsom moeten terugbetalen aan consumentkopers van nieuwe en tweedehands dieselvoertuigen, namelijk EUR 3.000,- respectievelijk EUR 1.500,-.

Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Deze procedure loopt nu bij het Gerechtshof Amsterdam. U kunt de status van de juridische procedure tegen Volkswagen c.s. en de dealers hier terugvinden.

 

Hoe moet een oplossing er volgens de stichting uit komen te zien?

De getroffen voertuigen zijn door de automobilisten gekocht terwijl zijn niet voldoen aan de wet. De auto’s bevatten daarom niet de eigenschappen die u mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor heeft u als koper van de auto te veel betaald voor de auto toen u die kocht. Voor dit teveel betaalde bedrag dient u gecompenseerd te worden. Daarnaast is niet uitgesloten dat u nog andere schade heeft geleden.

De Stichting heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat het bedrijf niet bereid is om zo’n oplossing te bieden. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om zo’n hardware-reparatie te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen. De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe update ondergaan waarbij de huidige illegale sjoemelsoftware wordt verwijderd, zonder dat dit ten koste gaat van het rijcomfort en de rijprestaties.

  1. Automobilisten met een auto die gebruikmaakt van AdBlue (EA189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogde verbruik daarvan.

  2. Automobilisten moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de update.
  3. Automobilisten moeten gecompenseerd worden voor de lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.
  4. De Stichting ziet graag dat al deze financiële posten worden gebundeld in één samengesteld bedrag aan compensatie.
  5. Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.
  6. De aangesproken partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.De aangesproken partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

Wie kunnen er meedoen?

U komt voor deelname in aanmerking indien:

u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van een de betrokken dieselmodellen hieronder;

uw dieselvoertuig een EURO 5 typegoedkeuring heeft; en

uw dieselvoertuig in de periode van 1 januari 2009 en 1 oktober 2015 op de markt is gebracht.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Volkswagen c.s.? Vult u dan uw kenteken in bovenaan deze pagina. Mocht dit niet lukken. Stuur ons dan een e-mail via info@derclaim.nl! Wij verzoeken u de volgende gegevens toe te sturen:

Voertuigmodel
Bouwjaar
VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
Emailadres
Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Welke dieselmodellen zijn getroffen?

Alle dieselauto’s van de merken Volkswagen, Audi, Škoda en/of SEAT met het motortype EA189.

Waarom houdt de Stichting ook de officiële Nederlandse dealers van Volkswagen aansprakelijk?

Een groot aantal gedupeerde automobilisten heeft een sjoemeldiesel gekocht van een dealer. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze auto’s gebrekkig zijn, omdat zij niet aan de wet voldoen. Automobilisten hebben zo te veel voor hun auto’s betaald. Dit te veel betaalde kunnen zij van de dealers terugvorderen.

Waarom is de Stichting een juridische procedure gestart tegen Volkswagen c.s.?

Volkswagen c.s. manipuleert al jarenlang de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van haar dieselvoertuigen met motortype EA189. Daarmee overtreedt het concern de Europese – en Nederlandse – wetgeving. Als oplossing voor de manipulatie biedt Volkswagen c.s. de getroffen automobilisten een (software) update aan. Deze update blijkt echter niet te werken. Integendeel; de update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de betreffende auto’s. Verder is er na de update sprake van hogere gebruikskosten, zoals meer brandstof- en AdBlue-verbruik.

Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij niet aan de wetgeving. Het NOx-probleem kan alleen met een hardware-oplossing worden verholpen. Volkswagen c.s. heeft echter aangegeven dat het niet bereid is een hardware-oplossing aan de automobilisten aan te bieden.

Volkswagen c.s. heeft verder bij herhaling aangegeven dat het niet bereid is om in overleg te treden met de Stichting over een passende oplossing. De Stichting wil voorkomen dat de automobilisten met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding van Volkswagen c.s.

Volkswagen c.s. heeft de Stichting geen andere keus gelaten dan voor de Rechtbank Amsterdam een procedure te starten om de nadelen van het Volkswagen-dieselemissieschandaal bij de automobilisten weg te nemen. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank een eindvonnis gewezen, waarin zij de belangrijkste vorderingen van de Stichting tegen Volkswagen c.s. en de dealers heeft toegekend. U kunt meer over de uitkomst van het vonnis lezen in de FAQ onder “Wat heeft de rechtbank in het vonnis geoordeeld?”

Welke schade lijden gedupeerde automobilisten?

Heeft u een van de getroffen auto’s gekocht of geleaset? Dan heeft u een te hoge koop- of leaseprijs betaald. Voor de zogenoemde ‘duurzaamheidstoeslag’ op de aankoopprijs kreeg u in werkelijkheid niets terug. Dit heeft de rechtbank in het vonnis van 14 juli 2021 bevestigd.

De Stichting heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat zij niet voor zo’n oplossing zal zorgen. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om een zo’n hardware-reparatie zelf te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen en geen sjoemelsoftware meer bevat.

Door Dieselgate dalen de getroffen voertuigen sterk in waarde. In omringende landen zoals Duitsland is deze waardedaling opgelopen tot wel 25 procent. Dat komt onder meer door de verbanning van vervuilende auto’s uit diverse grote steden. Dit lijkt een voorbode te zijn voor andere landen. Ook in Nederland worden milieuzones ingevoerd en wordt de overheid gedwongen tot handhaving van emissiewetgeving.

Als automobilist loopt u een reëel risico dat u wordt geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden. Getroffen voertuigen die een update hebben gehad, kampen met diverse technische problemen. Hierdoor nemen de onderhoudskosten toe, staan automobilisten vaker met pech langs de kant van de weg, en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig. Daarnaast zijn de motorprestaties van de geüpdatete auto’s verminderd.

Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Dealers ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue. Dat zorgt voor hogere gebruikskosten bij de automobilisten.

De Stichting mag dus geen schade vorderen namens de automobilisten? Hoe krijgen de automobilisten dan uiteindelijk een schadevergoeding toegekend door de rechter?

Automobilisten kunnen gebruikmaken van het door de Stichting verkregen vonnis om – in een volgende procedure – compensatie te krijgen van Volkswagen en de dealers. De Stichting kan u daar bij helpen. Door middel van een participatieovereenkomst kunt u de Stichting machtigen om namens u verdere actie te ondernemen tegenover de Autofabrikanten en hun dealers om uw nadeel gecompenseerd te krijgen.

Veelgestelde vragen - Vonnis 14 juli 2021

De rechtbank heeft een positief vonnis gewezen. Wat is de volgende stap richting compensatie van mijn schade?

In het vonnis heeft de rechtbank aangeven dat een collectieve aanpak tussen partijen de voorkeur geniet. De rechtbank heeft de Stichting, de autofabrikanten en hun officiële Nederlandse dealers in dit kader in overweging gegeven om te gaan overleggen over een collectieve overeenkomst tot vergoeding van schade.

De Stichting heeft vanaf het begin opengestaan voor een dergelijke collectieve schikking. Volkswagen c.s. heeft echter aangegeven op dit moment nog geen minnelijke regeling met de Stichting te willen treffen. Volkswagen c.s. is tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Voor automobilisten die de Stichting daartoe hebben gemachtigd zal de Stichting in de tussentijd juridische vervolgstappen zetten om uw schade op Volkswagen c.s. te verhalen.

Wat heeft de rechtbank in het vonnis geoordeeld?

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, doordat zij de kopers van auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s met sjoemelsoftware voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die u mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor heeft u als koper van de auto te veel betaald voor de auto toen u die kocht.

De rechtbank heeft het teveel betaalde bedrag begroot op EUR 3.000,- voor een nieuwe auto en EUR 1.500,- voor een tweedehandsauto. Daarnaast is niet uitgesloten dat u nog andere schade heeft geleden.

Consumenten bij officiële dealer

Voor consumenten die hun auto bij een officiële Nederlandse Volkswagen, Audi, Seat of Ŝkoda dealer hebben gekocht, heeft de rechtbank geoordeeld dat zij recht hebben op prijsvermindering ter hoogte van bovengenoemd bedrag. Consumenten kunnen deze vordering instellen tegen de Nederlandse dealers. Daarnaast kunnen zij een schadevergoedingsvordering instellen tegen de autofabrikanten. Consumenten kunnen dus zowel bij de officiële Nederlandse dealers als bij de autofabrikanten terecht. De Stichting kan daarbij helpen.

Zakelijke kopers bij officiële dealer

Voor zakelijke kopers die hun auto bij een officiële Nederlandse Volkswagen, Audi, Seat of Ŝkoda dealer hebben gekocht, heeft de rechtbank geoordeeld dat zij op basis van het onrechtmatigheidsoordeel een schadevergoedingsvordering ter hoogte van bovengenoemd bedrag kunnen instellen tegen de autofabrikanten. Of dit ook kan tegenover de Nederlandse dealers kon de rechtbank in deze collectieve procedure niet vaststellen. Dit hangt namelijk af van de individuele omstandigheden van het geval en zal daarom in een nadere procedure individueel beoordeeld moeten worden. De Stichting kan daarbij helpen.

Consumenten en zakelijke kopers niet bij officiële dealer

Consumenten en zakelijke kopers die hun auto niet bij een officiële Nederlandse dealer hebben gekocht, kunnen op basis van het onrechtmatigheidsoordeel eveneens een schadevergoedingsvordering instellen tegen de autofabrikanten. De Stichting kan daarbij helpen.

Ik heb mijn auto inmiddels niet meer. Geldt het positieve vonnis ook voor mij? Kan ik mij aanmelden bij de Stichting?

Hieronder geven wij een kort overzicht van de verschillende situaties die op u betrekking kunnen hebben. U kunt zich in alle gevallen aanmelden bij de Stichting.

1. U heeft een auto met sjoemelsoftware gekocht bij een officiële Nederlandse dealer en verkocht in de periode tussen 1 januari 2008 en 18 september 2015. 

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie. U kunt zich aanmelden bij de Stichting.

2. U heeft een auto met sjoemelsoftware gekocht bij een officiële Nederlandse dealer in de periode tussen 1 januari 2008 en 18 september 2015 en daarna verkocht.

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie. U kunt zich aanmelden bij de Stichting.

3. U heeft een auto met sjoemelsoftware gekocht bij een officiële Nederlandse dealer in de periode na 18 september 2015 en daarna verkocht.

Het positieve vonnis heeft mogelijk betrekking op uw situatie. U kunt zich aanmelden bij de Stichting.

4. U heeft uw auto met sjoemelsoftware niet gekocht bij een officiële Nederlandse dealer, maar bij een andere partij, bijvoorbeeld een occasion dealer of een particulier.

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie als u de auto vóór 18 september 2015 heeft gekocht en mogelijk ook als u de auto later heeft gekocht. U kunt zich aanmelden bij de Stichting.

5. U heeft uw auto met sjoemelsoftware zelfstandig geïmporteerd of laten importeren uit het buitenland.

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie als u de auto vóór 18 september 2015 heeft gekocht en mogelijk ook als u de auto later heeft gekocht. U kunt zich aanmelden bij de Stichting.

Ik heb mijn auto zakelijk gekocht, wat betekent het vonnis voor mij? Kan ik mij aanmelden bij de Stichting?

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld tegenover alle autobezitters. Dus ook jegens u als zakelijke koper. U heeft als zakelijke koper dus in ieder geval een vordering op de Autofabrikanten. U kunt zich dus aanmelden bij de Stichting.

Ten aanzien van de vorderingen van zakelijke kopers op de officiële Nederlandse Volkswagen, Audi, Seat en Ŝkoda dealers heeft de rechtbank geoordeeld dat mogelijk algemene voorwaarden van de dealer van toepassing zijn en de vorderingen op de dealer daarom kunnen zijn verjaard. Dit betekent niet dat u geen recht heeft op schadevergoeding, maar slechts dat op basis van de omstandigheden die specifiek op uw geval zien, bekeken moet worden of u ook op de Nederlandse Volkswagen, Audi, Seat en Ŝkoda dealers een vordering heeft. Als u zich aanmeldt, kan de Stichting op basis van uw persoonlijke situatie beoordelen hoe u het beste voor compensatie in aanmerking kunt komen.

Ik heb mijn auto geleased, wat betekent het vonnis voor mij? Kan ik mij aanmelden bij de Stichting?

Zakelijke kopers, zoals bedrijven of leasemaatschappijen, kunnen op basis van het vonnis een vordering instellen tegen de Autofabrikanten en mogelijk ook hun dealers. U vindt hierover meer informatie bij de veel gestelde vragen onder “Ik heb mijn auto zakelijk gekocht, wat betekent het vonnis voor mij? Kan ik mij aanmelden bij de Stichting?”

Voor leaserijders ligt dit iets ingewikkelder. In de tweede fase van de procedure heeft de rechtbank namelijk geoordeeld dat haar collectieve uitspraak geen betrekking zou hebben op leaserijders, omdat de rechtbank in die fase van de procedure niet kon vaststellen dat alle leaserijders door dieselgate op soortgelijke wijze zijn benadeeld.

Daarmee staat echter niet vast dat (voormalig) leaserijders niet zouden zijn benadeeld en geen recht zouden kunnen hebben op een vergoeding, maar slechts dat de rechtbank zich hierover niet collectief heeft uitgelaten. De vraag of de autofabrikanten tegenover leaserijders onrechtmatig hebben gehandeld, moet nog inhoudelijk worden beoordeeld.

De Stichting verzoekt daarom ook leaserijders bij haar aan te melden om kans te maken op een vergoeding.

Ik ben werkzaam als freelancer, ZZP’er, of eenmanszaak. Heeft het vonnis ook betrekking op mij? Kan ik mij aanmelden bij de Stichting?

Bij het bepalen van uw rechtspositie op basis van het vonnis is het belangrijk om vast te stellen of u de auto met sjoemelsoftware heeft aangeschaft als consumenten of als zakelijke koper. De termen ‘freelancer’, ‘ZZP’er’ en ‘eenmanszaak’ worden in het dagelijkse verkeer gebruikt om kleinere ondernemers te typeren. Deze termen hebben geen duidelijke juridische afbakening en lopen in de praktijk vaak in elkaar over. Het is daarom niet goed mogelijk om alleen op basis van deze definities uitspraken over te doen over uw rechtspositie.

Wij bekijken graag samen met u, op basis van uw persoonlijke omstandigheden, of u aangemerkt kunt worden als consument koper of dat er sprake is van een zakelijke koop en welke rechten u aan het vonnis kunt ontlenen.

De Stichting verzoekt daarom ook gedupeerden die werkzaam zijn als freelancer, ZZP’er, of eenmanszaak bij haar aan te melden.

Ik ben het niet eens met de uitspraak. Ik ondervind veel nadeel van de Update. Wat kan de Stichting hieraan doen?

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de waargenomen negatieve effecten van de Update zich in alle voertuigen met sjoemelsoftware voordoen. Daarom meent de rechtbank in deze procedure geen collectieve uitspraak over de nadelen van de Update te kunnen doen. Maar dit betekent niet dat uw nadeel van de Update geen rol kan spelen bij een schadevergoeding. Integendeel. De rechtbank heeft namelijk aangegeven dat voor elke auto afzonderlijk kan worden vastgesteld of de Update de prestaties van die auto negatief beïnvloedt. Als dat zo is, dan is dat ook schade die van de autofabrikanten kan worden gevorderd.

In een eventuele opvolgende schadevergoedingsprocedure (die de Stichting namens u kan instellen) zal de rechtbank dan aan de hand van de bewijsstukken beoordelen of de Update in uw situatie tot extra schade heeft geleid.

Is er een uiterste datum waarop ik mij kan aanmelden?

Wij zijn op dit moment druk bezig met het voorbereiden van vervolgstappen, waarmee wij de vastgestelde schade van gedupeerde automobilisten gecompenseerd kunnen krijgen.
Indien u wenst dat de Stichting ook namens u vervolgstappen onderneemt, adviseren wij u om zich na ontvangst van de uitnodiging zo spoedig mogelijk aan te melden op ons registratieplatform. Met uw machtiging en nadere informatie kan de Stichting uw belangen vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten de rechtbank.