Controleer uw deelname: voer hieronder uw chassisnummer in.

Uw chassisnummer wordt ook wel het voertuigidentificatienummer genoemd. Dit nummer staat op uw kentekenbewijs. Heeft u het voertuig niet meer? Kijk dan hier. Het overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug van het RDW bevat het chassisnummer.

Daimler

De betrokkenheid van Renault

Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen.

Het duurde niet lang voordat de diverse onderzoeksinstanties Renault en Dacia (Renault c.s.) in het vizier hadden. Sindsdien hebben uiteenlopende onderzoeken en tests van onafhankelijke experts in diverse landen bevestigd dat ook Renault c.s. verboden manipulatie-instrumenten heeft gebruikt. Daarmee kon zij de NOx-uitstoot van haar dieselvoertuigen op kunstmatige wijze beïnvloeden, zodat deze voertuigen de typegoedkeuringstests konden doorstaan. In onder normale gebruiksomstandigheden stoten deze voertuigen echter meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan. De dieselvoertuigen van Renault c.s. behoren zelfs tot de meest vervuilende van hun soort.

Erkenningen

Renault c.s. heeft publiekelijk erkend dat zij gebruikmaakt van manipulatie-instrumenten, waardoor het emissiebeheersingssysteem van de voertuigen niet efficiënt is en de voertuigen het grootste gedeelte van de tijd vervuilen. Renault c.s. meent echter dat het gebruik van deze manipulatie-instrumenten op basis van de Europese wet- en regelgeving zou kunnen worden gerechtvaardigd. Het Hof van Justitie heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat deze uitleg van Renault c.s. niet juist is.

Met deze erkenningen en de bewustheid waarmee Renault c.s. heeft gehandeld, kan over haar verantwoordelijkheid geen twijfel bestaan. Desalniettemin weigert Renault c.s. deze verantwoordelijkheid te nemen. Zij heeft tot op de dag van vandaag geen adequate maatregelen genomen om alle Getroffen Voertuigen zo te herstellen dat zij wel conform de wet- en regelgeving functioneren.

 

De procedure tegen Renault c.s.

U kunt meer lezen over de procedure tegen Renault c.s. op de aparte procespagina.

Veelgestelde vragen

Wat doet Stichting Car Claim?

Onderzoeken

Sinds het uitbreken van het dieselemissieschandaal in 2015 doet de Stichting onderzoek naar de betrokkenheid van Renault c.s. Op basis van diverse onderzoeksrapporten en emissietests heeft de Stichting kunnen vaststellen dat de sjoemeldiesels van Renault c.s.:

manipulatie-instrumenten bevatten, die de werking van de emissiereinigingssystemen onder normale gebruiksomstandigheden het grootste gedeelte van de tijd aanzienlijk beperken;

onder normale gebruiksomstandigheden significant meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan.

De informatie op basis waarvan de typegoedkeuringen voor de Getroffen Voertuigen van Renault c.s. zijn afgegeven, strookt daarom niet met de werkelijkheid. Dit betekent dat de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen zijn afgegeven in strijd met Europese wet- en regelgeving.

Informeren

De Stichting vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door de Renault c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Het is daarom nodig om naast de publieke informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. Alleen zo kunnen we de onderste steen rondom de betrokkenheid van Renault c.s. boven krijgen. In dit kader heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend. Deze verzoeken zijn momenteel in behandeling.

Procederen

De stappen in het proces zijn opgenomen in een aparte procespagina. De Stichting heeft primair tot doel om samen met Renault c.s. en de overige betrokken partijen collectief tot een redelijke oplossing te komen om het nadeel van gedupeerde automobilisten weg te nemen. Daarom hebben we Renault c.s. en de overige betrokken partijen eerst aangeschreven en hen uitgenodigd om in overleg te treden. Helaas heeft Renault c.s. aangegeven op dit moment niet met de Stichting te willen overleggen. Op 26 november 2021 zijn wij daarom namens de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure een gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen.

Wat wil Stichting Car Claim?

De Stichting wil dat Renault c.s. haar sjoemeldiesels terugroept en herstelt. We willen dat Renault c.s. ervoor zorgt dat deze voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden voldoen aan de emissievoorschriften zoals neergelegd in de Europese en nationale wet- en regelgeving.

Daarnaast willen wij dat Renault c.s. ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de prestaties, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid of rijcomfort van deze voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil de Stichting dat de gedupeerde automobilisten hun nadeel naar behoren en volledig vergoed krijgen

Wie kunnen er meedoen?

Wie kunnen er meedoen?

 

U komt voor deelname in aanmerking, indien:

  • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
  • uw dieselvoertuig een Euro 5 of Euro 6 typegoedkeuring heeft; en
  • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 en september 2019 op de markt is gebracht.

Welke dieselmodellen zijn getroffen?

Meer informatie over de betrokken dieselmodellen vindt u hier.

Waar kan ik mij aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Renault c.s.? Vult u dan uw chassisnummer in bovenaan deze pagina. Mocht dit niet lukken. Stuur ons dan een e-mail via info@derclaim.nl met de volgende gegevens:

  • Merk (bijv. Renault, Dacia)
  • Model (bijv. Captur, Clio, etc.)
  • Motortype (bijv. 1.5 dCi)
  • Bouwjaar
  • VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.