Controleer uw deelname: voer hieronder uw chassisnummer in.

Uw chassisnummer wordt ook wel het voertuigidentificatienummer genoemd. Dit nummer staat op uw kentekenbewijs. Heeft u het voertuig niet meer? Kijk dan hier. Het overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug van het RDW bevat het chassisnummer.

Daimler

De betrokkenheid van Mercedes-Benz

Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen c.s. ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen. Betrokken onderzoeksinstanties hebben aangetoond dat ook Mercedes-Benz betrokken is bij het dieselemissieschandaal. Mercedes-Benz riep veel van haar dieselmodellen terug in verband met het emissiecontrolesysteem. De Duitse typegoedkeuringsinstantie (KBA) heeft Mercedes-Benz herhaaldelijk opdracht gegeven om haar dieselauto's terug te roepen en maatregelen te nemen om de defecten met betrekking tot de emissiecontrolesystemen te verhelpen.

Tot nu toe voerde Mercedes-Benz meer dan dertig terugroepacties uit in verband met de emissiecontrolesystemen in verschillende categorieën van haar Euro 5- en Euro 6-dieselmodellen met verschillende motortypen.

 

Strafrechtelijk onderzoek, boetes en schikkingen

Sinds Volkswagen in september 2015 toegaf ontoelaatbare manipulatie-instrumenten te hebben geïnstalleerd, hebben autoriteiten en aanklagers over de hele wereld ook Mercedes-Benz onderzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het dieselemissieschandaal. Duitse aanklagers hebben na onderzoek geconcludeerd dat Mercedes-Benz sinds 2008 de emissievoorschriften overtreedt. In september 2019 legde het Duitse Openbaar Ministerie in Stuttgart een boete van EUR 870 miljoen op aan Mercedes-Benz voor het overtreden van de emissieregels. Lees meer.

Op 14 september 2020 trof Mercedes-Benz een schikking met het ministerie van Justitie in de VS en milieutoezichthouder EPA. Mercedes-Benz en dochterbedrijf Mercedes-Benz betalen in de Verenigde Staten een schikking van USD 1,5 miljard vanwege fraude met de uitstootwaarden van auto's. Daarnaast werd nog eens USD 700 miljoen uitgetrokken om gedupeerde automobilisten in de Verenigde Staten te compenseren. Gedupeerde automobilisten ontvangen tot USD 3.290,- van Mercedes-Benz om de voertuigen met de sjoemelsoftware te repareren. Daarnaast moet Mercedes-Benz de kosten van de rechtszaken die werden aangespannen betalen.

Tot nu toe heeft Mercedes-Benz in Europa nog geen compensatie aangeboden aan gedupeerde automobilisten.

 

Ad Blue Kartel

De Europese Commissie heeft Mercedes-Benz ook diepgaand onderzocht wegens samenspannen met Volkswagen, Audi, Porsche en BMW en het beperken van de concurrentie bij de ontwikkeling van emissiegerelateerde technologie.

Op 8 juli 2021 concludeerde de Europese Commissie dat deze autofabrikanten Europese automobilisten de mogelijkheid hebben ontzegd om schone auto's te kopen. Hierdoor hebben zij de Europese mededingingsregels geschonden. De Europese Commissie legde aan Volkswagen, Audi, Porsche en BMW een boete op van in totaal ruim 875 miljoen euro. Ook Mercedes-Benz werd schuldig bevonden aan kartelvorming, maar ontliep een boete: zij had de kartelvorming bij de Europese Commissie opgebiecht.

 

Juridische procedures

Desondanks weigert Mercedes-Benz haar verantwoordelijkheid te nemen en wijst het bedrijf elke aansprakelijkheid van de hand. Mercedes-Benz wordt nu geconfronteerd met een grootschalig aantal collectieve acties en individuele procedures in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en diverse Europese landen.

De procedure tegen Mercedes-Benz c.s.

U kunt meer lezen over de procedure tegen Mercedes-Benz c.s. op de aparte procespagina.

Veelgestelde vragen

Wat doet Stichting Car Claim?

Onderzoeken

Stichting Car Claim doet al enige tijd onderzoek naar het gedrag van Mercedes-Benz. In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De resultaten van deze voortdurende onderzoeken en tests zijn schokkend. Ze laten zien dat het Volkswagen EA189-dieselmotorschandaal slechts het topje van een ijsberg was. In werkelijkheid manipuleren meerdere autofabrikanten die auto's op de Europese markt verkopen, systematisch de emissiecontrolesystemen in hun auto's. Daarbij gebruiken ze verschillende illegale manipulatie-instrumenten om voordeel te behalen. Dit gaat vaak ten koste van automobilisten. Uit bovengenoemde onderzoeken en tests blijkt dat Mercedes-Benz verschillende soorten sjoemelsoftware gebruikt om de doeltreffendheid van emissiebeheersingssystemen onder normale bedrijfsomstandigheden te verminderen.

De onderzoeken en tests hebben ook aangetoond dat veel dieselauto's van Mercedes-Benz onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. Onder de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De betrokken voertuigen van Mercedes-Benz stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens deze Europese emissievoorschriften is toegestaan.

 

Procederen

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem in auto’s verminderen, in bijna alle gevallen verboden is. Bovendien dienen voertuigen bij gebruik in de praktijk te voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden.

De betrokken dieselmodellen van Mercedes-Benz voldoen niet aan deze vereisten en overtreden daarom de wet. Stichting Car Claim heeft Mercedes-Benz in de zomer van 2020 aangeschreven om het bedrijf op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ook hebben we Mercedes-Benz gevraagd om te overleggen over een oplossing voor de benadeelde automobilisten. Op deze uitnodiging voor overleg is Mercedes-Benz niet ingegaan. Op 30 december 2020 heeft Stichting Car Claim daarom een dagvaarding uitgebracht in de lopende collectieve actieprocedure tegen Mercedes-Benz.

 

Wat wil Stichting Car Claim?

De Stichting wil dat Mercedes-Benz de betrokken (door Europese automobilisten gekochte of geleasete) dieselvoertuigen terugroept. Ook willen we dat Mercedes-Benz ervoor zorgt dat deze voertuigen, onder normale gebruiksomstandigheden, volledig voldoen aan de emissievoorschriften van de Europese Unie en de respectieve lidstaten. Daarnaast willen wij dat Mercedes-Benz ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk zijn om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil de Stichting dat Europese automobilisten de mogelijkheid krijgen om hun betrokken dieselvoertuig te retourneren aan Mercedes-Benz of aan een Mercedes-Benz-dealer, tegen (volledige) terugbetaling van de aankoopprijs. Kunnen of willen automobilisten het betrokken dieselvoertuig niet retourneren aan Mercedes-Benz(of aan een Mercedes-Benz-dealer), om wat voor reden dan ook? Dan wil de Stichting dat deze automobilisten hun schade naar behoren en volledig vergoed krijgen.

Wie kunnen er meedoen?

U komt voor deelname in aanmerking indien:

  • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
  • uw dieselvoertuig een EURO 5 of EURO 6 typegoedkeuring heeft; en
  • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 en september 2019 op de markt is gebracht.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Mercedes-Benz? Vult u dan uw chassisnummer in bovenaan deze pagina. Mocht dit niet lukken. Stuur ons dan een e-mail via info@derclaim.nl met de volgende gegevens:

  • Voertuigmodel
  • Bouwjaar
  • VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Welke dieselmodellen zijn getroffen?

Op basis van het onderzoek van de Stichting zijn op dit moment in ieder geval de volgende dieselmodellen van Mercedes-Benz bij het dieselemissieschandaal betrokken.

A Class (2009-2019), B Class (2009-2019), C Class (2009-2019), CLA (2009-2019), CITAN (2009-2019), GLA (2009-2019), CLS Class (2009-2019), E Class (2009-2019), G Class (2009-2019), GLC (2009-2019), GLE (2009-2019), GLK (2009-2019), GLS 350D (2009-2019), M Class (2009-2019), ML (2009-2019), S Class (2009-2019), SLK (2009-2019), SPRINTER (2009-2019), V Class (2009-2019), VITO (2009-2019)

Meer informatie over de betrokken modellen vindt u hier.