Controleer uw deelname: voer hieronder uw chassisnummer in.

Uw chassisnummer wordt ook wel het voertuigidentificatienummer genoemd. Dit nummer staat op uw kentekenbewijs. Heeft u het voertuig niet meer? Kijk dan hier. Het overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug van het RDW bevat het chassisnummer.

Daimler

De betrokkenheid van Peugeot, Citroën, DS en Opel

Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen. Het duurde niet lang voordat de betrokken onderzoeksinstanties ook de fabrikanten van de merken Peugeot, Citroën, DS en Opel (gezamenlijk: PSA c.s.) in het vizier hadden. Deze merken behoren sinds 16 januari 2021 tot het Nederlandse bedrijf Stellantis N.V.

Jarenlang bracht PSA c.s. haar dieselvoertuigen aan de man als groen en Eco-vriendelijk. Ten onrechte, want inmiddels hebben uiteenlopende onderzoeken en tests van onafhankelijke experts in diverse landen (NL, DU, VK, VS) bevestigd dat diverse auto’s van deze merken verboden manipulatie-instrumenten gebruiken. Daarmee kan de NOx-uitstoot worden gemanipuleerd, zodat deze voertuigen de typegoedkeuringstests konden doorstaan. Onder normale gebruiksomstandigheden stoten deze voertuigen echter veel meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan. Opel blijkt zelfs de meest vervuilende autofabrikant in zijn soort!

Lees meer over de betrokkenheid van Peugeot, Citroën, DS, Opel en de andere aangesproken partijen in de dagvaarding.

 

Strafrechtelijke onderzoeken

In Frankrijk is een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar Peugeot en Citroën voor de betrokkenheid bij het dieselemissieschandaal. In juni 2021 werd bekend gemaakt dat Peugeot en Citroën formeel zijn aangeklaagd op grond van misleiding voor het gebruik van verboden manipulatie-instrumenten in strijd met de Emissieverordening.

In Duitsland is Opel sinds 2018 onderwerp van strafrechtelijk onderzoek voor haar rol in het dieselschandaal. Op 19 oktober 2021 heeft Opel een schikking van bijna EUR 65 miljoen getroffen met de Duitse justitie. In ruil hiervoor heeft het Duitse Openbaar Ministerie afgezien van verdere strafrechtelijke vervolging van Opel en zes van haar managementleden.

 

Erkenningen

In reactie op de diverse onderzoeken en emissietests hebben de aangesproken autofabrikanten bevestigd dat in Peugeot, Citroën, DS en Opel dieselvoertuigen manipulatie-instrumenten zijn geïnstalleerd, die de effectieve werking van het emissiereinigingssysteem afhankelijk van de omgevingstemperatuur beperken of uitbreiden (zogeheten thermovensters). Door het gebruik van deze manipulatie-instrumenten is het emissiereinigingssysteem van de voertuigen niet efficiënt. Daardoor voldoen de voertuigen niet aan de wet en vervuilen zij het grootste gedeelte van de tijd.

Naast het gebruik van thermovensters hebben diverse onderzoeken het gebruik van meerdere andere manipulatie-instrumenten aangetoond.

 

Terugroepacties

De Duitse typegoedkeuringsinstantie (KBA) heeft Opel in 2018 verplicht een terugroepactie te houden voor diverse voertuigmodellen, nadat er in deze voertuigen meerdere manipulatie-instrumenten waren ontdekt. Het bezwaar van Opel tegen deze beslissing werd door de hoogste Duitse bestuursrechter afgewezen. Op 17 februari 2022 riep de KBA wereldwijd nog eens meer dan 400.000 extra voertuigen terug. Ditmaal betrof het voertuigen van het Opel-modelserie Astra, Corsa en Insignia met 1,3-liter en 1,6-liter dieselmotoren van de Euronorm 6, gebouwd tussen 2013 en 2018. In weerwil van dit alles weigert PSA c.s. haar verantwoordelijkheid te nemen. PSA c.s. verzuimt om (adequate) maatregelen te nemen die alle getroffen voertuigen zo herstellen dat zij wel conform de wet- en regelgeving functioneren.

De procedure tegen PSA C.S.

U kunt meer lezen over de procedure tegen PSA c.s. op de aparte procespagina.

Veelgestelde vragen

Wat doet Stichting Car Claim?

Onderzoeken

Sinds het uitbreken van het dieselemissieschandaal in 2015 doet de Stichting onderzoek naar de betrokkenheid van PSA c.s. Op basis van diverse onderzoeksrapporten en emissietests heeft de Stichting kunnen vaststellen dat de sjoemeldiesels van PSA c.s.:

  1. manipulatie-instrumenten bevatten, die de werking van de emissiereinigingssystemen onder normale gebruiksomstandigheden het grootste gedeelte van de tijd aanzienlijk beperken;
  1. onder normale gebruiksomstandigheden significant meer NOx uitstoten dan wettelijk is toegestaan;
  1. zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij onder normale gebruiksomstandigheden niet aan de wet voldoen.

De informatie op basis waarvan de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen van PSA c.s. zijn afgegeven, strookt daarom niet met de werkelijkheid. Dit betekent dat de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen zijn afgegeven in strijd met Europese wet- en regelgeving.

 

Informeren

De Stichting vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door PSA c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Daarvoor is noodzakelijk dat naast openbaar beschikbare informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. Alleen zo kunnen gedupeerden een goede inschatting maken van hun rechtspositie. In dit kader heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, Duitsland en Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend. Deze verzoeken zijn momenteel in behandeling.

 

Procederen

De Stichting heeft primair tot doel om samen met PSA c.s. en de overige betrokken partijen tot een collectieve oplossing te komen, waarmee het nadeel van gedupeerde automobilisten wordt weggenomen. Daarom hebben wij PSA c.s. en de overige betrokken partijen eerst uitgenodigd om in overleg te treden. Tot op heden is er helaas geen reactie ontvangen. Op 17 januari 2022 zijn wij daarom te behoeve van de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen. De stappen in het proces zijn opgenomen in een aparte procespagina.

 

Wat wil Stichting Car Claim?

De Stichting wil dat PSA c.s. haar sjoemeldiesels terugroept en herstelt. We willen dat ervoor gezorgd wordt dat deze voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden voldoen aan de emissievoorschriften zoals neergelegd in de Europese en nationale wet- en regelgeving.

Daarnaast willen wij dat PSA c.s. ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de prestaties, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid of rijcomfort van deze voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil de Stichting dat de gedupeerde automobilisten hun nadeel naar behoren en volledig vergoed krijgen.

Wie kunnen er meedoen?

U komt voor deelname in aanmerking, indien:

  • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
  • uw dieselvoertuig een Euro 5 of Euro 6 typegoedkeuring heeft; en
  • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 en september 2019 op de markt is gebracht.

Welke dieselmodellen zijn getroffen?

Meer informatie over de betrokken dieselmodellen vindt u hier.

Waar kan ik mij aanmelden?

U bereikt het aanmeldportaal van de Stichting via deze link. U kunt de website bezoeken via de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Hoe ziet het aanmeldproces eruit?

Het aanmeldproces bestaat globaal uit vier stappen:

  1. U verstrekt uw gegevens,
  2. U verstrekt uw voertuiginformatie,
  3. U ondertekent de participatieovereenkomst, waarmee de Stichting voor u kan optreden,
  4. U uploadt de bewijsstukken.

Het platform zal u in de eerste stap om uw gegevens vragen. Aan de hand van deze gegevens ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. Na het klikken op de unieke link in de bevestigingsmail kunt u gegevens over uw voertuig invullen. Na deze stap wordt er een persoonlijke participatieovereenkomst voor u opgesteld. Deze participatieovereenkomst kunt u digitaal ondertekenen. Hierna kunt u bewijsstukken uploaden.